K čemu potřebujete u bazénu čerpadlo


Odpovědět na otázku, co je to čerpadlo, dokáže téměř každý, ale ne všichni ví, k čemu je zapotřebí čerpadlo u bazénu. Lidé, kteří se nikdy s touto problematikou blíže neseznamovali, se mohou kupříkladu domnívat, že je tu nutné pro odčerpávání vody, když se bazén vypouští, nebo naopak pro napouštění vody. To je samozřejmě také správná odpověď, ale hlavním důvodem instalací bazénových čerpadel E-POWER Chlorito je očista vody v bazénové filtraci.

voda v bazénu

Výkonné pískové filtrace

Jestliže je bazénové čerpadlo vhodně propočítané a správně nainstalované, bude vám sloužit jako perfektní pohon pro proplachování vody skrze výplň filtrační nádoby, kterou bývá u bazénů nejčastěji křemičitý písek nebo zeolit. Filtrace je u bazénů důležitá zejména kvůli odstranění drobných mechanických nečistot, které se mohou stát živnou půdou pro bakterie a další mikroorganismy. Čím více zbavíte vodu toho, co tam nepatří, tím větší pravděpodobnost, že také nasadíte méně dezinfekce, abyste udrželi vodu skutečně čistou.

schůdky do bazénu

Písek do filtrace se musí měnit

Písek ve filtrační nádobě je podrobován vodní erozi a jednotlivá zrnka se navzájem třou a tím se obrušují jejich ostré hrany. Zpočátku to není patrné, ale po dvou až třech letech se zrnka natolik obrousí, že se sníží filtrační schopnost a musí se médium vyměnit za nové. Filtrační písek ne ovšem velmi levný, a tak to nezatěžuje rodinný rozpočet tak výrazně. Ovšem i přes nízkou cenu filtračního písku není dobrý nápad jej vyhazovat do běžného odpadu, můžete jej ještě na něco využít.

Písek se může hodit na provzdušnění trávníku, do záhonu se zeleninou, můžete jej přidat do dětského pískoviště, využít jej jako krycí ozdobné dno v akváriu na akvarijní substrát pro růst rostlin, anebo třeba pro zhotovení barefoot chodníku. Filtrační písek je také velmi dekorativní a hodí se i pro obsyp některých okrasných rostlin.