Populární elektroMyslíte si, že je opravdu skvÄ›lé, že lidstvo vynalezlo elektrokoloběžky? Protože kolikrát slyším, že mnoho lidí na elektrokoloběžky a také na elektrokola hodnÄ› nadávají. Vůbec nechápu, proÄ tohle tedy lidé vymýšleli a proÄ z toho bylo takové haló a takový boom, když lidé potom na to nadávají a vůbec to nechtÄ›jí na silnici? Já sice chápu, že také elektrokoloběžky a elektrokola mají svá pravidla a také by mÄ›li dodržovat pravidla silniÄního provozu, stejnÄ› jako automobily. Protože mnoho lidí si myslí, že když je to elektrokolo anebo elektrokoloběžka, že s tím také normálnÄ› mohou jezdit na silnici a na chodníku na silnici.

Populární segwaye.

Možná ale já osobnÄ› bych se bála jezdit na elektrokoloběžce na silnici, protože bych se obávala, že mÄ› nÄ›kde smete auto a nebo srazí kamion. ObecnÄ› ale je známé, že ani na obyÄejném kole lidé nesmí jezdit na chodníku, jenomže to by nebyl náš Äeský národ, kdyby tohle vůbec nebral v potaz. Kolikrát jdu tÅ™eba s koÄárkem a se synem nÄ›kam na procházku po chodníku a kolem nás projdou normálnÄ› lidé na chodníku, a to na kolech a vůbec se ani nezdržují tím, že by tÅ™eba podÄ›kovali, že je pustím a nebo, aby zazvonili na zvonek na kole a nebo, aby Å™ekli s dovolením. Vůbec tohle nechápu.

Také jezdíte na segwayi?

A tohle je také v podloubí, kdy lidé normálnÄ› jezdí. V podloubí na kole a nebo také na elektrokoloběžce. A sice ano, chápu a rozumím tomu, že zjednoduÅ¡ují lidem také Äas a Å¡etří jim mnoho energie a úsilí. Ale také by mÄ›li vÄ›dÄ›t, že tato technika byla vynaložena tak, aby se také na ní bezpeÄnÄ› jezdilo. Potom jsou tady také segwaye, které absolutnÄ› nechápu a nemám je ráda. Podle mého názoru by segway tady být nemÄ›ly. Protože je to velice Äasté, že z nich lidé padají. A kolikrát jsem vidÄ›la na vlastní oÄi, jak tÅ™eba malé dÄ›ti, kterým není ani patnáct let, tak z nich padaly. Myslím si, že ani na chirurgii z toho nemají radost, protože podle mého názoru mají tak o dvacet procent více práce.