Vztahy s lidmiPokud se může nÄ›co zhorÅ¡it, jsou to vztahy s lidmi. Bohužel je mnoho tÄ›ch, kteří jsou na tom dnes tak, že nemají pomalu žádné kamarády. Jak je to možné? Je to například kvůli tomu, že daný ÄlovÄ›k nemÄ›l na dané lidi Äas a ti se rozhodli, že daného ÄlovÄ›ka už nikdy nikam nepozvou. Bohužel pÅ™esnÄ› takto skonÄila celá Å™ada kamarádství i když tomu tak vůbec být nemuselo. To, že nÄ›kdo nemohl pÅ™ijít na vaÅ¡i oslavu narozenin neznamená, že na ní nechtÄ›l pÅ™ijít. Nemohl pÅ™ijít například proto, že musel být v práci nebo se nÄ›co stalo a musel doma pomoci. Dnes je mnoho vÄ›cí, které se mohou pÅ™ihodit, takže to na konec dopadne tak, že daný ÄlovÄ›k nemůže pÅ™ijít.

skupina lidí

UrÄitÄ› to ale není důvod k tomu, abyste se s daným ÄlovÄ›kem pÅ™estali bavit. Bohužel pÅ™esnÄ› takto to ale v dneÅ¡ní dobÄ› funguje. Je velká Å¡koda, že lidé k druhým takto pÅ™istupují, protože nejedno přátelství skonÄilo právÄ› tím, že nÄ›kdo nemÄ›l tolik Äasu, kolik by bylo potÅ™eba, aby pÅ™iÅ¡el tam, kde byl pozvaný. Je dost možné, že to může dopadnout tak, že se s vámi daný ÄlovÄ›k pokusí nÄ›kdy sejít, aby vám například popřál k narozeninám, ale rozhodnÄ› by to nemÄ›lo být tak, že byste se kvůli nÄ›Äemu takovému s daným ÄlovÄ›kem pÅ™estali bavit.

jedoucí lidé

NÄ›kdy se stává dokonce i to, že daný ÄlovÄ›k nechce pÅ™ijít proto, že má být na dané oslavÄ› nÄ›kdo, koho daný ÄlovÄ›k nemusí a není navíc zvÄ›davý na to, jak se bude daná osoba chovat. NÄ›co takového byste danému ÄlovÄ›ku také nemÄ›li mít za zlé, a to už jen proto, že byste ani vy urÄitÄ› nechtÄ›li být nÄ›kde, kde se nachází nÄ›kdo, koho příliÅ¡ nemusíte. Mnoho vÄ›cí je v dneÅ¡ní dobÄ› o pochopení toho druhého. Pokud se navzájem nebudete chápat, je dost možné, že dané přátelství skuteÄnÄ› skonÄí. Je smutné, jak k sobÄ› nÄ›kteří lidé pÅ™istupují. U nÄ›kterých to není až tak hrozné, ale u nÄ›kterých to není vůbec ideální. Poté se stává právÄ› to, že jsou lidé sami a nemají žádné kamarády. Kolikrát úplnÄ› zbyteÄnÄ›.