Zvířátka domaMyslím si, že hodnÄ› lidí chce mít takové bydlení, které by jim nejvíce vyhovovalo. Není to jenom o tom, tÅ™eba že by chtÄ›li to a to bydlení. Tady také záleží na tom, jaké ÄlovÄ›k má finance a jaké má možnosti, aby mohl bydlet tak, jak by si přál. Například já jsem vždycky chtÄ›la bydlet opravdu ve velikém domÄ›. Je logické, že tohle nejde jenom tak, že ÄlovÄ›k také musí hlavnÄ› dbát na to, aby na to mÄ›l finance. Je logické, že v dneÅ¡ní dobÄ› na bydlení se berou různé hypotéky nebo půjÄky Äi úvÄ›ry. Tohle je naprosto logické. Já si myslím, že bez toho by to jinak neÅ¡lo. Moje maminka s otcem si také brali tehdy hypotéku, oni už ji mají naÅ¡tÄ›stí splacenou, protože to bylo pÅ™ed pÄ›tatÅ™iceti lety.

KoÄiÄky se mi líbí, ale doma bych ji nechtÄ›la.

Říkali ale, že už by hypotéku nikdy nechtÄ›li, že prý vlastnÄ› více než polovinu života splácejí peníze. Tohle je pravda, takže vlastnÄ› když je tÅ™eba ve tÅ™iceti letech vezmete hypotéku tÅ™eba tÅ™i nebo ÄtyÅ™i miliony korun, tak potom už jste zadlužení opravdu snad do konce života a to si vemte, že se tÅ™eba ani nemusíte dožít důchodového vÄ›ku. Tímto vás ale nechci straÅ¡it, ale já myslím právÄ› úplnÄ› na vÅ¡echno. Myslím opravdu na vÅ¡echno, jak na zdraví, život i na smrt. Pokud lidé chtÄ›jí mít opravdu úžasné a skvÄ›lé bydlení, tak samozÅ™ejmÄ› tohle jde zařídit i za ménÄ› penÄ›z. TÅ™eba když bydlíte v nájmu, tak si klidnÄ› domů poÅ™iÄte nÄ›co, co vás těší. Máte rádi zvířata?

Mám doma malého pejska.

Tak proÄ si nepořídíte do svého domova nÄ›jakého malého kÅ™eÄka nebo koÄku? A co tÅ™eba malý pes? I malý pes dokáže udÄ›lat opravdu spoustu radostí? VlastnÄ› tu nejvÄ›tší radost. Já když jsem jeÅ¡tÄ› bydlela sama bez partnera a bez dÄ›tí a byla jsem sama už asi tÅ™i roky, tak jsem si také pořídila malinkatého pejska a mám ho dodnes. Sice už mu je dvanáct let, ale stále je takový akÄní a myslím si, že do každého malého byteÄku se hodí malinkatý pejsek a nebo tÅ™eba i koÄiÄka. Jenomže koÄiÄka mi pÅ™ijde taková hodnÄ› nepraktická. Protože ona vlastnÄ› je doma a musíte tam mít záchůdek a tohle by mi asi v mém bydlení vadilo, že by tam byl koÄiÄí záchod. Musela bych ho asi dvakrát dennÄ› Äistit a na to bych nemÄ›la náladu a ani Äas.