Vztahy ve školceVěřte mi, že když budete udržovat opravdu dobré vztahy, a to úplnÄ› kdekoliv a s kýmkoliv, tak se vám to jistÄ› vyplatí. A víte, jak se vám to vyplatí, když budete udržovat pouze skvÄ›le vztahy? Vy budete klidní, nemusíte se s nikým hádat. Řeknu vám, že já mám teÄka opravdu Å¡patné vztahy ve Å¡kolce. Můj syn je ve Å¡kolce. A já tam vždycky ho doprovázím a také ho vyzvedávám a Å™eknu vám, že mám s Å™editelem Å¡kolky opravdu velice Å¡patné vztahy.

Jaké si to uděláš, takové to máš.

Stále se hádáme a já už ani nevím, co mám dělat. On stále všechno má něco proti mně, stále mi nadává a já už opravdu nevím, co mám dělat, abych byla klidnější. Kdyby nebylo syna, tak bych ho seřvala na dvě doby. Ano, ředitele bych seřvala a opravdu bych si to s ním slovně vyřídila, jenomže syn ještě bude další příští rok chodit zase do školky, takže nechci dělat zase dusno ve školce. Je mi jasné, že by ředitel asi nějak udělal to, aby nás tam ze školky vyštípal, takže tady jde vidět, když budete mít opravdu dobré vztahy, že se nic takového dít nebude.

Mějte dobré vztahy všude.

Nevím, jestli tohle Å™editel Å¡kolky ví, ale já se pÅ™ed ním musím bohužel pÅ™etvaÅ™ovat. Musím se pÅ™ed tím tvářit, že jsem taková tichá usmÄ›vavá a že mÄ› absolutnÄ› nic nevadí, že mÄ› skoro nic nezajímá. Já sama jsem si Å™ekla, že kdyby tÅ™eba on byl takový protivný a nebo tÅ™eba ty jeho pracovní vztahy byly nÄ›jaké jiné, tak by to potom bylo nÄ›Äem jiném. Jenomže jsem se dozvÄ›dÄ›la, že on prý má problémy v rodinÄ›. Prý se rozvádí, možná tak troÅ¡ku to zase chápu, protože pánové jsou takoví citliví, a když jako je Äeká rozvod, tak asi to berou Å¡patnÄ›. Budou prostÄ› pÅ™epracování, budou opravdu mimo sebe, tak jsem to takhle chápala, ale že mu to bude trvat?  To je dost dlouho. Ale že bude potom i zlý na dÄ›ti ve Å¡kolce? Tohle jsem si vůbec nemyslela, takže jsem ráda, že nakonec po roce odeÅ¡el ze Å¡kolky a už tam jako Å™editel není.