Náhodné zjištění


Na internetu jsme naÅ¡li poznávací zájezd do Ruska. Byl tam kvalitní program, ovÅ¡em znamenalo to požádat Rusko o vízum. My jsme se rozhodli to celé obÄ›hat a bylo to vážnÄ› otÅ™esné! No nakonec jsme to spoleÄnÄ›, jako rodina, zvládli, ale pomáhali opravdu vÅ¡ichni. ShánÄ›li informace, jak Rusko vízum vyÅ™izuje, kdy Rusko vízum vyÅ™izuje, prostÄ› slova Rusko, vízum nám ovládli domácnost. Nakonec jsme to zvládli, ovÅ¡em nevím, zda jsme se jeÅ¡tÄ› na Rusko těšili! NejvÄ›tší Å¡ok vÅ¡ak byl, když jsme se potkali se sousedy v autobuse na letiÅ¡tÄ›! Hned jsme na nÄ› „zaútoÄili“ že jsme na nich vůbec nevidÄ›li, že nÄ›co vyÅ™izují a jak to zvládli tak rychle atd. VysvÄ›tlili nám, že zaÅ¡li jen do cestovky a bylo… SamozÅ™ejmÄ› jsme jim oponovali, že Rusko vízum nevyřídí pÅ™ece jen tak, že to za nÄ› nemůže nikdo vÅ¡echno udÄ›lat. Popsali nám veÅ¡kerou svou úÄast na vyÅ™izování a nemohla jsem uvěřit, nebo jen nechtÄ›la možná. SamozÅ™ejmÄ› jsme se dostali i k finanÄní stránce, a k mé nelibosti nás to vyÅ¡lo snad jeÅ¡tÄ› dráž! To byl benzín na cestu tam a tu, telefonát vÅ¡em v okolí a pořád nÄ›co…